Anal cancer - bilder

Anal cancer - bilder

copyright:
wikimedia.org

"Översatt av Google Translator
Ursäkta misstag språket"

Anal cancer - är mindre vanligt. Sjukdomen är lokaliserad i anal region.

Anal cancer - orsaker

- Följt av blödning, smärta, knölar i det anala området, anal Puru. Möjliga behandlingar är strålbehandling, kemoterapi och kirurgi. Behandling framgång beror på om tumören har spridit sig, och typ, storlek och placering av tumören.

Anal cancer - Behandling

Beroende på omfattningen och vidden av sjukdom: lokal excision, abdominalo-perineal resektion, radio och / eller kemoterapi